Kontaktirajte našeg prodajnog agenta na tel: +387 60 33 888 13 ili na prodaja@verdefojnica.ba

AKTUELNOSTI

Pratite sve aktuelnosti vezane za SPO “VERDE” Fojnica.
Ažurno objavljujemo svaku novost i stanje na gradilištu kako bi bili blagovremeno upoznati sa svim aktivnostima.

Stanje na gradilištu 12.11.2022.

Završeno je asfaltiranje podloge ispred stambeno-poslovnog objekta “VERDE” u Fojnici. U toku su završni radovi na vanjskom uređenju i priprema za asfaltiranje parkinga iza zgrade.  Pogledajte fotografije u galeriji. Isporučena…

Stanje na gradilištu 27.10.2022.

U toku su aktivni radovi na vanjskom uređenju oko stambeno-poslovnog objekta ”VERDE” i priprema podloge za asfaltiranje. Završeni su keramičarski radovi u hodnicima ispred stanova. Završena je ugradnja laminata u…
Sobna vrata

Stanje na gradilištu 17.10.2022.

Pogledajte kako izgledaju završni radovi unutar stanova u stambeno poslovnom objektu “VERDE”. Sobna vrata i laminat su elegantna i moderna kombinacija. Završena je ugradnja sobnih vrata na prvom, drugom i…
Zgrada

Stanje na gradilištu 19.09.2022.

Na drugom spratu je završena ugradnja laminata, kao i ugradnja sanitarija i tuš kabina.  Počelo je gletovanje u stanovima na četvrtoj etaži, a uporedo se izvode gipsane obloge i molerska…
Aktuelnosti u izgradnji

Stanje na gradilištu 06.09.2022.

Završena je ugradnja laminata u stanovima u prizemlju i prvom spratu. U galeriji pogledajte kako izgleda laminat vrhunske kvalitete, dekor slavonski hrast. Malterisanje je završeno i silosi su demontirani sa…

Stanje na gradilištu 22.08.2022.

Radovi na izgradnji stambenog objekta „ VERDE“ napreduju planiranom dinamikom. U galeriji pogledajte kako izgleda pokazno kupatilo. Odabrane su elegantne keramičke pločice atraktivnih dimenzija, te su montirani kupatilski elementi -…
Stanje na gradilištu

Stanje na gradilištu 09.08.2022.

U toku su završni molerski radovi u prizemlja i prvoj etaži. Završeni su keramičarski radovi u tri stana na etaži visokog prizemlja i napreduju keramičarski radovi na prvom spratu. Uskoro…
Zgrada sa bočne strane

Stanje na gradilištu 28.07.2022.

Radovi na izradi završne fasade objekta su završeni, osim u dijelu poslovnih prostora gdje je u toku ugradnja aluminijske stolarije. Demontirana je skela sa objekta te će uskoro započeti radovi…
Objekat

Stanje na gradilištu 12.07.2022.

Završena je gruba elektro i vodo instalacija unutar stanova u kompletnom objektu. Malterisanje prizemlja, prvog i drugog sprata je završeno, a malterisanje trećeg sprata je u toku. Izrada estriha u…
Bočna fasada

Stanje na gradilištu 23.06.2022.

Završena je izrada završne fasade na bočnoj strani objekta. Završena je izrada estriha u stanovima u prizemlju. Ostali radovi napreduju planiranom dinamikom. Sve…
Prednja strana zgrade

Stanje na gradilištu 18.06.2022.

Fasadni radovi odvijaju se očekivanom dinamikom. Polijepljena je termika na tri strane i započeta je izrada završne fasadne na jednoj bočnoj strani objekta. Završava se zidanje četvrte stambene etaže. Svi…

Stanje na gradilištu 04.06.2022.

Završavaju se zidarski radovi na trećoj i četvrtoj stambenoj etaži. Instalaterski radovi su započeti na trećoj etaži. Započeto je malterisanje stanova mašinskim putem gipsanim malterom u prizemlju. Tehnologija malterisanja se…

Stanje na gradilištu 20.05.2022.

Nakon završetka armiračko-betonskih radova ukljanja se oplata i druga oprema. Uskoro slijedi i demontaža krana sa gradilišta. Zidanje unutarnjih i fasadnih zidova je završeno u prizemlju, prvoj i drugoj etaži,…

Stanje na gradilištu 06.05.2022.

U toku je izrada posljednje betonske ploče - krovne ploče objekta. Zidanje stanova je završeno na prizemlju i prvom spratu, a u toku je zidanje drugog sprata. Grubi razvod vode…

Stanje na gradilištu 20.04.2022.

Završena je izrada betonske ploče četvrtog sprata te je započeta izrada zidova i priprema za izradu krovne betonske ploče u nagibu. Napreduju radovi na zidanju te je u toku zidanje…

Stanje na gradilištu 08.04.2022.

U toku je izrada betonskih zidova četvrte etaže. Tri stana u visokom prizemlju su ozidana, te je otpočeto zidanje na prvom spratu. Uporedo sa zidanjem počeo je razvod vode i…

Stanje na gradilištu 25.03.2022.

Završeno je betoniranje ploče prvog sprata, te dijela zidova drugog sprata. Etaža garaže je očišćena. Počinje zidanje vanjskih zidova termo blokom debljine 20 cm i unutarnjih pregradnih zidova. Napreduje izrada…

Stanje na gradilištu 02.03.2022.

Završeno je betoniranje ploče garaže i dijela zidova prizemlja. Napreduju armirački radovi na zidovima prizemlja i ploči prvog sprata. Uporedo sa armiračko-betonskim radovima izvođač elektro-radova prati betonsku konstrukciju sa polaganjem…

Stanje na gradilištu 03.02.2022.

Početak radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta “Verde” u Fojnici je započet 20.01.2021.godine.Nakon pripremnih radova na lokaciji i iskolčenja pozicije budućeg objekta završen je široki iskop lokacije te je izvršena zamjena…

Za sve informacije kontaktirajte prodajnog agenta

+387 60 33 888 13